Privatumo politika

AKROPOLIS GROUP, UAB (kodas 302533135, adresas Ozo g. 25) (toliau – Bendrovė arba mes) gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

1. KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenys, kurie yra Jūsų pateikiami Interneto svetainėje www.akropolis.eu (toliau – Interneto svetainė) ar jos automatiškai surenkami, taip pat Jūsų mums kitokiu būdu pateikti duomenys yra valdomi Bendrovės.

Lankydamiesi Interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad Bendrovė atitinkamus duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei nepageidaujate, kad konkretūs Jūsų asmens duomenys būtų Bendrovės tvarkomi, prašome mums jų neteikti.

2. KOKIA YRA ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMO APIMTIS?

Ši privatumo politika yra taikoma priklausomai nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės. Ji galioja bet kuriems Jūsų Interneto svetainėje pateikiamiems asmens duomenims, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Interneto svetainėje.

Ši privatumo politika netaikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokių tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME? IR KODĖL?

3.1. Techniniai svetainės duomenys. Slapukai ir kita.

Naršant Interneto svetainėje Bendrovė automatiškai, be papildomų Lankytojo veiksmų, pasitelkdama slapukus, renka ir tvarko tam tikrus techninius Interneto svetainės lankytojų duomenis.

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų Interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Interneto svetainė.

Mūsų Interneto svetainėje www.akropolis.eu naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai (anonimizuoti) ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

Kodėl naudojame slapukus?

 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Interneto svetainės funkcionavimui;
 • sklandaus Interneto svetainės administravimui užtikrinti;
 • Interneto svetainės teikiamų funkcionalumų užtikrinimui;
 • savalaikiam ir tinkamam Jūsų užklausų, prašymų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Interneto svetainės turinį bei Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • kitiems teisėtiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

3.2. Jūsų užklausos ir skundai.

Mes Jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ir jūsų paklausimo tekstą, kitus mums atsiunčiamus duomenis ir informaciją) tvarkome tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų Interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.

Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

4. KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų mums pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo paskutinio teikimo dienos. Kitus duomenis taip pat saugosime šioje Privatumo politikoje nurodytais terminais.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus; ar
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

5. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Teisės aktuose numatytais atvejais Jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms: teismams, teisėsaugos institucijoms ir pan.

Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims – Bendrovės paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, serverių nuomotojams, reklamos agentūrai, tinklapio administravimo ir kitoms IT priežiūros įmonėms ir panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – duomenų tvarkytojai, privalės laikytis konfidencialumo bei užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.

Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys, kaip jie aprašyti aukščiau, naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais ir už Europos ekonominės erdvės ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Nors ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

6. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šia teises:

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą); teisę kreiptis į mus su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt). Manome, jog prieš teikiant oficialų skundą, būtų tikslinga susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais, ir pamėginti rasti abi Šalis tenkinantį problemos sprendimą.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: naujienos@akropolis.lt

7. DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais. Ši Privatumo politikos versija taikoma nuo 2019 m. vasario 4 d.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.